MESLEKİ YAKLAŞIM ENVANTERİ – MYE

Yayınlanan 14/02/2020
Bu gönderiyi paylaş:

MESLEKİ YAKLAŞIM ENVANTERİ – MYE

Mesleki ilgi ile ilgili yapılan çalışmalardan en bilineni Holland (1959; 1966) tarafından geliştirilen Mesleki Tercih Teorisidir. Holland bu teori ile insanların kişilik tiplerinin birbirinden farklı olduğunu belirtmiş ve kişilerin sahip olduğu kişilik tipleriyle uyumlu mesleki çevrelerde başarılı ve mutlu olacağını belirtmiştir.

Dr. John Holland tarafından geliştirilmiş olan RIASEC modeli, kariyer planlamada dünyada en çok kullanılan model olma özelliğine sahiptir. 25’i aşkın ülkede 30 milyon kişiye uygulanmıştır.

Mesleki Yaklaşım Envanteri’nin temelini oluşturan Kişilik Kuramı teorisine göre insanlar mesleki eğilimlerime göre 6 grupta sıralanırılmakta ve buna bağlı kariyer eğilimleri tanımlanmaktadır.

RRealistic-Gerçekçi

IInvestigative– Araştırmacı

AArtistic– Artistik

SSocial– Sosyal

EEnterprising– Girişimci

CConventional– Geleneksel(Düzenli)

Her insanda altı koddan üç tanesi daha baskındır.

Gerçekçi (Realistic)

· Atletik ve mekanik yetenekleri yüksek kişilerdir.

· Fiziksel etkinliklere yoğunlaşan, el becerisi,

· Güç ve koordinasyon gerektiren kariyerlere yönelirler.

· Araç, makine, elektrikli aletler ile iş yapmaktan,

· Bitki ve hayvanlar ile ilgilenmekten hoşlanırlar.

1. MEKANİK EĞİLİMLİ

2. SİSTEMATİK

3. PRATİK

4. HIRSLI

5. DOĞAYI SEVEN

6. BAĞIMSIZ

7. ATLETİK

8. KONTROLLÜ

Gerçekçi Kariyer Eğilimine Uygun Meslekler

· Makine mühendisliği

· İnşaat mühendisliği

· Petrol mühendisliği

· Elektrik-Elektronik mühendisliği

· Çiftçilik

· Marangozluk

· Her türlü mekanik ve elektronik mühendisliği ve teknisyenliği…

Araştırmacı (Investigative)

· Araştırmayı, gözlem yapmayı, analiz etmeyi, belirsizlikleri incelemeyi, problem çözmeyi hayat felsefesi edinmiş kişilerdir.

· Bilimsel değerlere ve bilimsel aktivitelere inanırlar.

· Entellektüel, hırslı ve mantığa dayalı kişilikleri vardır.

1. BİLİMSEL

2. MERAKLI

3. TİTİZ

4. GÖZLEMCİ

5. BAĞIMSIZ

6. BİLGİLİ

7. DİKKATLİ

8. MANTIKLI

9. AÇIKFİKİRLİ

Araştırmacı Kariyer Eğilimine Uygun Meslekler

· Tıp doktorluğu

· Veterinerlik

· Ziraat mühendisliği

· Maden mühendisliği

· Kimya mühendisliği

· Çevre mühendisliği

· Matematik, fizik gibi temel bilimler

· Bilim adamı, akademisyenlik

· Biyolog, kimyager

Sanatçı (Artistic)

· Kendini ifade eden, açık, özgün, yenilikçi, bağımsız, sanatsal yaratıcılığı seven, duygusal kişilerdir.

· Rol oynama ve yazma(edebi eser) ve konuşma(hitabet) konusunda başarılıdırlar.

· Artistik ve müzikal yetenekleri vardır.

1. HAYAL GÜCÜ KUVVETLİ

2. YENİLİKÇİ

3. DUYGUSAL

4. İDEALİST

5. ORJİNAL

6. DUYARLI

7. YARATICI

8. SEZGİSEL

9. BAĞIMSIZ

10. ATILGAN

Sanatçı Kariyer Eğilimine Uygun Meslekler

· Şair

· Yazar

· Yapımcı

· Yönetmen

· Besteci

· Tiyatro oyuncusu

· Çevirmen

· Yabancı dil uzmanı

Sosyal (Social)

· İnsanlara yardım etmekten, bilgilendirmekten, eğitip geliştirmekten, sorunlarına çare bulmaktan hoşlanan kişilerdir.

· Aynı zamanda çok iyi eğitmendirler.

· Sabırlı, neşeli ve sevecen kişilerdir.

1. İŞBİRLİĞİNE YATKIN

2. CANAYAKIN

3. AFFEDİCİ

4. İKNA EDİCİ

5. İDEALİST

6. SORUMLULUK SAHİBİ

7. SABIRLI

8. CÖMERT

9. ANLAYIŞLI

10. YARDIMSEVER

Sosyal Kariyer Eğilimine Uygun Meslekler

· Öğretmenlik

· Klinik psikolog

· Sosyal hizmetler

· Hemşire

· Her türlü gönüllü yardım hizmetleri

Girişimci (Enterprising)

· Örgütsel ya da kişisel hedeflere ulaşmak için insanları ikna etmekten ve liderlikten hoşlanırlar.

· Ekonomi ve finans konularına önem verirler, risk almaktan kaçınmazlar.

· Kendine güvenen, enerjik, dışa dönük, cesaretli, iddialı kişilerdir.

1. İDDİALI

2. MACERACI

3. ATILGAN

4. DIŞADÖNÜK

5. HEVESLİ

6. İKNA EDİCİ

7. SOSYAL

8. HIRSLI

9. ENERJİK

10. İYİMSER

11. KONUŞKAN

Girişimci Kariyer Eğilimine Uygun Meslekler

· İnsan kaynakları yöneticiliği

· Halkla ilişkiler yöneticiliği

· Hukuk ile ilgili meslekler

· Kamu yöneticiliği

· Politikacılar

· Serbest meslek sahipleri

· Pazarlama ve satış yöneticiliği

Geleneksel/Düzenleyici (Conventional)

· Kayıt tutmaktan ve verilerle çalışmaktan hoşlanırlar.

· Yazma ve hesap yapma yeteneğine sahip, uyumlu ve özenli kişilerdir.

· Planlı, detaylı, kurallı ve yoğun işlerden hoşlanırlar.

1. DİKKATLİ

2. KARARLI

3. İNATÇI

4. METODİK

5. DÜZENLİ

6. ÖZENLİ

7. TİTİZ

8. PRATİK

9. DOGMATİK

10. UYUMLU

Geleneksel Kariyer Eğilimine Uygun Meslekler

· Bankacılar

· Muhasebeciler

· Sigortacılar

· Banka ve vergi müfettişleri

· İdari işler ve personel yöneticileri

· Emniyet müdürleri

size uygun mesleği öğrenmek için Kariyer Envanteri testini http://kariyerenvanteri.com/'a tıklayarak öğrenebilirsiniz

Kategori:
Mesleki Yaklaşım

Yayınlanan:
14/02/2020